خوش آمدید

حضرت بهاءالله بلوغ نوع بشر را با تجربۀ فرد فرد آنها که برای گذر از مراحل طفولیت، کودکی و نوجوانی تلاش می کنند، مورد مقایسه قرار می دهند. امروزه بشریت به سن بلوغ جمعی خود وارد می شود، در حالی که از قابلیت مشاهدۀ چشم انداز کلی پیشرفت خود به عنوان یک فرایند واحد برخوردار است. دشواری بلوغ در این است که ما بپذیریم همه از یک نوع هستیم، خودمان را از فردیت های محدود گذشته آزاد کنیم، و همراه با هم پایه های یک تمدن جهانی را بنا نماییم.

در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما