ارتباط با ما

برای ارتباط با مدیران این سایت از فرم زیر استفاده کنید. همچنین برای بیان نظرات و پیشنهادات خود یا گزارش مشکلات در سایت می توانید از همین فرم استفاده کنید.

با ما در ارتباط باشید و نظرات خود را بیان کنید.

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما