واژه نامه

A (7) | B (3) | C (12) | D (7) | E (9) | F (2) | G (1) | H (4) | I (15) | J (1) | L (4) | M (9) | N (2) | O (3) | P (17) | Q (1) | S (8) | T (11) | U (2) | V (5) | W (1)
Word Definition
facets Any one of the several parts of something.
focal centre The place at which many things meet or come together.

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما